Algmene voorwaarden

MANANA JEWELS is gevestigd aan de Voortsweg 1-b te Enschede. E-mail: info@mananajewels.com. KvK-nummer: 61085073 BTW-nummer: NL102492001B01
 

artikel 1. Algemeen

1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van MANANA JEWELS.

1.2 MANANA JEWELS heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

artikel 2. Bestellen

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. MANANA JEWELS zal uw betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

2.2 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden.

2.3 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door binnen 24 uur een e-mail te versturen naar info@mananajewels.com. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij u in rekening gebracht. Voor gepersonaliseerde artikelen vervalt het annuleringsrecht.

2.5 In geval van overmacht heeft MANANA JEWELS het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.
 

artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 

artikel 4. Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, overboeking per bank, Paypal, MisterCash of SofortBanking

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft MANANA JEWELS het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
 

artikel 5. Verzenden

5.1 Na ontvangst van betaling aan MANANA JEWELS zal uw bestelling dezelfde werkdag, mits voorradig, aan onze koerier worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden uw bestelling later aan de koerier wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via Post.nl € 1,95 per bestelling, via aangetekende brievenbuspost € 7,95 per bestelling en pakketpost €6,95 per bestelling.

5.3 Wanneer u ervoor kiest om uw bestelling via brievenbuspost te laten verzenden dan is MANANA JEWELS niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post.nl. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij de koerier.
 

artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 10-14 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 

artikel 7. Ruilen en retourneren

7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst bindend. Voor gepersonaliseerde artikelen vervalt het zichttermijn.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan MANANA JEWELS te retourneren, conform de door MANANA JEWELS verstrekte instructies.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant.

7.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal MANANA JEWELS het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen aan de klant terugbetalen op de rekening waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.
 

artikel 8. Gebrekkig product

8.1 MANANA JEWELS verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.
 

artikel 9. Garantie

9.1 MANANA JEWELS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Op alle sieraden van MANANA JEWELS geldt een garantietermijn van 6 maanden. De materialen waar MANANA JEWELS mee werkt, zijn zorgvuldig uitgezocht. Elk artikel is uniek en daarom kan het altijd iets afwijken van de foto op de website. Op alle artikelen van MANANA JEWELS zit 6 maanden garantie. Onderstaande gevallen vallen echter niet onder de garantie:

  • Natuurlijke slijtage
  • Vlekken ontstaan op een artikel
  • Items die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen.
  • Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items.

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u een email te sturen naar: info@mananajewels.com . Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. MANANA JEWELS zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.

9.4 Na beoordeling van u retour/klacht door heeft MANANA JEWELS te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.
 

artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 MANANA JEWELS is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van MANANA JEWELS zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. MANANA JEWELS kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. MANANA JEWELS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
 

artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MANANA JEWELS verschuldigd is, heeft voldaan.
 

artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is MANANA JEWELS niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@mananajewels.com. Wij zullen dan zsm op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
 

artikel 14. Privacy

14.1 Indien je een bestelling plaatst bij MANANA JEWELS, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

14.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@mananajewels.com.
 

artikel 15. Copyright

15.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop MANANA JEWELS, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Enschede.